Media

De Adventbloazers Groenlo timmeren aan de weg

“Deze traditie mag absoluut niet verloren gaan!”

Door Theo Huijskes

GROENLO - De Adventbloazers Groenlo zijn terug van weggeweest. De club, die in het verre verleden niet weg te denken was in de gehele omgeving, heeft in de maand mei van dit jaar een heroprichting ondergaan. Tijdens een optreden, afgelopen zaterdag bij GroenRijk in Groenlo, laat woordvoerder Bart Arends er geen onduidelijkheid over bestaan: “Deze traditie mag absoluut niet verloren gaan!”

Het is Arends die met Bloazers uit Ruurlo en Groenlo het initiatief heeft genomen om een stukje oude glorie, in hun ogen een niet weg te denken seizoengebeuren, nieuw leven in te blazen. Het resultaat is een uit zeven personen bestaande groep, waarvan de oudste (Harry Koenderinck uit Groenlo) de leeftijd heeft van 72 jaar en de jongste (Senna Tragter uit Ruurlo) de leeftijd van 11 jaar.

Bart Arends is heel duidelijk wanneer hem gevraagd wordt wat hem ertoe gebracht heeft om een heroprichting te overwegen. “Het midwinterhoornblazen is al een eeuwen oude traditie. En het is onze taak om de naleving van die traditie niet alleen praktisch maar ook theoretisch aan de jeugd over te dragen. Daarom willen wij niet alleen als groep het accent leggen op het blazen, maar er ook een educatieve activiteit aan toevoegen. Zo zijn wij al begonnen door basisscholen in Groenlo, Ruurlo en omgeving te bezoeken om tekst en uitleg te geven over het totale midwinterhoorngebeuren. Met name Groenlo krijgt de nodige aandacht, omdat er daar sprake is van een zekere achterstand. Bij die voorlichtingsbijeenkomsten komt niet alleen het blazen zelf aan de orde, maar wordt ook het maken van een midwinterhoorn uitgelegd en gedemonstreerd. Op deze wijze hopen wij de jeugd te enthousiasmeren voor het in stand houden van deze in onder andere Twente, Salland en de Gelderse Achterhoek streektraditie.”

De midwinterhoornperiode begint op de eerste zondag van de Advent (3 december) en eindigt met Driekoningen (6 januari). De Adventbloazers Groenlo zijn dit jaar met hun programma reeds begonnen op 14 november. Zo werden in de afgelopen weken bezoeken gebracht bij niet alleen scholen, maar ook bij de Zonnebloem in Groenlo, het OSVB Kulturhuus in Ruurlo en bij de Kerst-Inn in scc De Mattelier in Groenlo. Het zogenoemde ‘anbloazen’ bij de start van de Advent vond plaats bij Boothuis Welgelegen, gevolgd door een tocht met de fluisterboot over de stadsgracht van Groenlo. Het ‘afbloazen’ als sluitingsactiviteit van de Adventperiode is op 6 januari gepland op de locatie Buitengewoon in Beltrum.

Onderschrift foto:

De Adventbloazers Groenlo op bezoek bij GroenRijk

Foto: Theo Huijskes